OSSOS BLANCS VACUM

OSSOS BLANCS VACUM

Vacum

Ref. 1252

Ossos blancs de vacum tallats.